Om
Osteopati

Etudiant Ecom

Vad är osteopati?

Osteopati är en manuell behandlingsform baserad på en bred kunskap inom anatomi, palpation och diagnostisering. Kroppens muskel- och skelett system används för att diagnostisera patientens symtom och manuell behandling av kroppens alla vävnader används för att nå orsaken till symtomets uppkomst, snarare än symtomet självt.

Hur detta är möjligt ur kliniskt synpunkt bygger på absolut förståelse av just Osteopatins grundprinciper, där kroppen alltid tolkas utifrån en helhet, att förstå kroppens självläkande och själv reglerande egenskaper och relationen mellan struktur och funktion.

 

Osteopatins historia

Osteopatin grundades av läkaren Andrew Taylor Still i slutet av 1800-talet.

A.T. Still, en fältskär i det amerikanska inbördeskriget var en man av både medicin och innovation. Hans forskning inom anatomiska relationer mellan de olika kroppssystem är grundläggande för hela den manuella medicinens utveckling till nutid. A.T. Still upptäckte att rörelseinskränkning i en led direkt påverkar hälsan på olika sätt genom kroppen.

Minskad eller avsaknad av rörelse i en led hade en direkt effekt på cirkulationen och därigenom vävnadens kvalité i berört område. Efter år av forskning öppnade han den första Osteopatutbildningen 1892 i Kirksville, Missouri och fortfarande idag sprider sig hans livsverk över världen.

Osteopatins förordningar
och ackreditering

Osteopatin är idag välkänd och accepterad i många EU länder, men ännu inte i Sverige. Med avsaknad av statligt organ som regalerar vårt yrke har vi på ECOM slagit oss ihop en fransk privat skola av högre utbildning inom Osteopati. IOB som är ECOMS validerande organ är godkänt av Franska hälsoministeriet som en skola som uppfyller Franska statens alla regulatorer och lever upp till den kvalité som krävs för att driva en Osteopatutbildning i Europa

Det är alltså Franska hälsoministeriet som certifierar våra elever med titeln D.O. och granskar vår skola för att kunna garantera bästa möjliga utbildning.

Med denna kontroll känner vi oss trygga i att kunna garantera en förträfflig utbildning av högsta kvalité.