Om
Osteopati

Etudiant Ecom

Vad är osteopati?

Osteopati är en manuell behandlingsform som har sitt ursprung i Amerika på 1870-talet. Med bred kunskap inom anatomi, palpation och fysiologi kan osteopaten diagnostisera patientens symtom. För att diagnostisera patientens symtom utgår osteopaten från kroppens muskel- och skelettsystem och manuell behandling av kroppens  alla vävnader används för att nå orsaken till symtomets uppkomst, snarare än symtomet självt. Kroppen tolkas utifrån en helhet och att förstå kroppens självläkande och självreglerande egenskaper och relationen mellan struktur och funktion är centralt. 

 

Osteopatins historia

Osteopatin grundades av läkaren Andrew Taylor Still i slutet av 1800-talet.

A.T. Still, en fältskär i det amerikanska inbördeskriget var en man av både medicin och innovation. Hans forskning inom anatomiska relationer mellan de olika kroppssystem är grundläggande för hela den manuella medicinens utveckling till nutid. A.T. Still upptäckte att rörelseinskränkning i en led direkt påverkar hälsan på olika sätt genom kroppen.

Minskad eller avsaknad av rörelse i en led hade en direkt effekt på cirkulationen och därigenom vävnadens kvalité i berört område. Efter år av forskning öppnade han den första Osteopatutbildningen 1892 i Kirksville, Missouri och fortfarande idag sprider sig hans livsverk över världen.

Diplomering och kvalitetssäkring

Osteopatin är idag en välkänd behandlingsform över hela världen. I Sverige saknas idag legitimering av den utbildade osteopaten. Därför valideras ECOM av Bordeaux International Medical School (IOB) som i sin tur regleras av Franska hälsomyndigheten. 

Franska hälsomyndigeheten certifierar ECOM’s elever med titeln D.O. (diploma of osteopathy) och granskar programmet för att kunna garantera att skolan uppfyller kraven för att få driva en osteopatutbildning i Europa.

Valideringen utgör en kvalitetssäkring och programmet ses regelbundet över för att alltid inneha en hög standard med mycket god kvalité.