Om
programmet

Kursöversikt

En internationell femåring deltidsutbildning inom osteopati.

ECOM erbjuder ett femårigt osteopatprogram på deltid. Programmet möjliggör för eleverna att kombinera nuvarande livsstil och arbete med studier. Vårat beprövade och unika 10-dagars-upplägg gör det möjligt att själv planera sina studier med stöd från lärare på skolan. 

Programmet som presenteras här är baserat på de lärarledda timmar som genomförs 10 dagar varje månad mellan januari-juni samt september-december.

Med 700 timmar lärarledd undervisning varje år och 1000 timmar i vår elevklinik vill vi erbjuda alla elever en stabil grund att stå på efter examen. Efter fem års studier är vår ambition att alla examinerade osteopater ska inneha god yrkeskompetens och känna sig trygga i sin roll som osteopat. Likaså kunna erbjuda säkra och kvalitativa behandlingar. 

10-dagarsupplägg 

TIMMAR I MÅNADEN ÖVER 10 MÅNADER.

Januari till Juni, September till December är månaderna du spenderar på Campus. Dessa 70 timmar är fördelade över 10 dagar i månaden från måndag till nästkommande onsdag.

Programmet är designat för att du som elev ska ha så goda förutsättningar som möjligt att kombinera studier med både arbete och livsstil. Upplägget är noga framarbetat för att hålla så låga omkostnader som möjligt. För att minimera resekostnader ligger alla 10 dagar i ett block varje månad. Eleverna har då 20 dagar hemma med familj, och möjligheten till jobb om så önskas. Hemstudier kan under den här tiden förläggas på sånt sätt som passar eleven bäst. 

År 5 är ett specialiseringsår där du väljer vilken inriktning du vill komplettera din utbildning med. Inriktningarna att välja mellan är: djurosteopati (häst och hund), kraniomandibulär specialisering, obstetrik eller idrottsmedicin.

Varje år finns möjligheten för interaktion mellan de två skolorna IOB och ECOM gällande både undervisning och forskning. Detta sker både i form av utbytesdagar och studieresor. 

Osteopatprogrammet år 1

General physiology with notions of embryology and histology
50 h
Biophysics and biomechanics
40 h
Neurology / Anatomy / Physiology / Semiology of central, autonomic and peripheral nervous systems
50 h
Rheumatology and systemic pathologies
30 h
Semiology and differential diagnosis of pathologies and diseases of thoracic scapular region
50 h
Principles and foundation of osteopathic medicine
50 h
Foundations of the diagnosis and osteopathic treatments
40 h
Anatomical Palpation of the lower functional unit
30 h
Learning of diagnosis, injury mechanism, osteopathic treatments and techniques: lumbar, pelvis, lower members (inclusive anatomy)
130 h
Semiology and differential diagnosis of pathologies and diseases of the lower functional unit
40 h
Anatomical palpation of the thoracic scapular region 
30 h
Learning of diagnosis, injury mechanism, osteopathic treatmens and techniques: thoracic scapular region (inclusive anatomy)
130 h
Training in clinical practice (training of observation)
50 h
Oral assessments, continuous evaluations and exams
50 h
Total: 0 h
 • ÅR 2
 • ÅR 3
 • ÅR 4
 • ÅR 5
 • Anatomy and physiology of cardiovascular and respiratory systems
 • Anatomy and physiology of the integumentary and sensory systems
 • Complementary medical examinations
 • Infectiology
 • Neurology
 • Cardiovascular and respiratory system
 • Integumentary and sensory systems
 • The pain
 • Analytics applications of osteopathic clinical approach
 • Differential diagnosis
 • Learning of diagnosis, osteopathic treatments and appropriate techniques – cranial system
 • Learning of diagnosis, osteopathic treatments and appropriate techniques – Lumbar/pelvis/abdominal region
 • Learning of diagnosis, osteopathic treatments and appropriate techniques – Thoracic scapular region
 • Scientific and professional english language
 • Training in clinical practice (training of observation)
 • Oral assessments, continuous evaluations and exams
 • Hepatoenterology and endocrinology
 • Uro genital system
 • Immunohaematology
 • Differential diagnosis
 • Implementation of diagnosis means and treatments in various situations
 • Learning of diagnosis, osteopathic treatments and appropriate techniques – upper limbs region
 • Learning of diagnosis, osteopathic treatments and appropriate techniques – Cervical-cephalic region
 • Diagnostic of exclusion
 • Emergency care
 • Document retrieval / research and scientific articles analysis
 • Written and oral communication
 • Scientific and professional english language
 • Stipulation and establishment of an osteopathic diagnosis
 • Conducting and establishment of an osteopathic intervention
 • Application and understanding of the correlation in an osteopathic intervention
 • Training in clinical practice
 • Oral assessments, continuous evaluations and exams
 • Pharmacology
 • Psychiatric
 • Psychology and psychosomatic
 • Implementation of diagnosis means and treatments in various situations
 • Relationship and communication in an osteopathic intervention context
  For all systems
 • Diagnostic of exclusion
 • Document retrieval / research and scientific articles analysis
 • Research and evaluation in osteopathy
 • Analysis of the professional practice
 • Written and oral communication
 • Scientific and professional english language
 • Stipulation and establishment of an osteopathic diagnosis
 • Conducting and establishment of an osteopathic intervention
 • Application and understanding of the correlation in an osteopathic intervention
 • To analyze and develop a professional practice
 • Training in clinical practice
 • Oral assessments, continuous evaluations and exams
 • Pediatrics
 • Geriatric medicine
 • Sportsmedicine
 • Nutrition and dietetics
 • Sociology
 • Public health
 • Legislation
 • Professional and medical ethics
 • Management
 • Relationship and communication in an osteopathic intervention context
 • Diagnostic of exclusion
 • Document retrieval / research and scientific articles analysis
 • Research and evaluation in osteopathy
 • Analysis of the professional practice
 • Written and oral communication
 • Scientific and professional english language
 • Stipulation and establishment of an osteopathic diagnosis
 • Conducting and establishment of an osteopathic intervention
 • Application and understanding of the correlation in an osteopathic intervention
 • To analyze and develop a professional practice
 • Preparation of a professional installation
 • Training in clinical practice
 • Oral assessments, continuous evaluations and exams

Ansök online

European College of Osteopathic medicine’s  osteopatprogram  ger dig möjligheten att fortsätta din nuvarande livsstil med familj och möjlighet till fortsatt arbete om så önskas.

Vår elevklinik

Under det tredje läsåret börjar eleverna behandla patienter på vår elevklinik, handledda av erfarna osteopater. Eleverna får börja använda sina kunskaper kliniskt samt utveckla sina kunskaper i interaktionen mellan osteopat och patient. Eleverna tar med kunskaper från tidigare terminer, applicerar dem i kliniska sammanhang och fördjupas  genom utvecklade diskussioner och handledda behandlingar. 

Under tre år ökas kraven successivt för att vid år fem, med 1000 kliniktimmar i ryggen, ta sin examen med trygghet och goda kunskaper i att driva sin egen klinik som professionell osteopat.

Diplomering

Vid avslutad utbildning erhåller eleven en dubbel diplomering.

En svensk D.O. och tack vare valideringen från IOB även en internationell D.O. godkänd av franska hälsomyndigheten.