INTERNATIONELLT

Vårt uppdrag

Vårt främsta uppdrag är att utbilda kvalificerade, kunniga och skickliga osteopater.

Efter examen kommer våra elever kunna behandla patienter på ett säkert sätt och med en stabil grund av kunskap att stå på. Eleven kommer ha djup förståelse för osteopatins historia och principer. Vi jobbar för att varje elev som tar sin examen på ECOM ska känna sig trygg med sin uppgift och känna en självsäkerhet och stolthet i att få behandla människor. Osteopati är för alla – det är vårt uppdrag!

 

Vår vision

Idén bakom ECOM var att skapa ett osteopatprogram som lägger lika mycket vikt vid klinisk erfarenhet som nytänkande.  Genom att bevara kunskapen som utvecklades bland de första osteopaterna i Amerika under 1800-talet är det lika viktigt är att hela tiden implementera den gamla kunskapen på den nya forskningen – det är vår vision! 

 

Våra samarbetspartners

En av medgrundarna av ECOM är Dr Vincent Staf, som också grundat IOB, Bordeaux International Osteopathic Medical School in Bordeaux.
IOB grundades 2011 och har sedan dess alltid stävat efter perfektion. Som vår första samarbetspartner, har IOB sedan några år redan etablerat internationella samarbetspartners med välkända universitet. Med stor dedikation till internationell forskning utvecklar IOB vissa specialiseringsområden såsom pediatrik och cranio-mandibular osteopati.
Forskning och klinisk erfarenhet från Osteopater runt om i världen är delaktiga i IOBs utveckling lik väl som undervisning, där ECOM nu inkluderas.

För vår skola är dessa samarbetspartners en fantastisk möjlighet och kvalitetshöjande i vår undervisning.
Att utbyta Osteopatisk erfarenhet och kunskap men andra universitet, och att samarbeta inom forskning är fördelaktigt för inte bara oss, utan för hela den Ostepatiska medicinen.

 

FORSKNINGSAVDELNING

ECOM har ett nära samarbete med Bordeaux International Osteopathic Medical School (IOB) vilket möjliggör för vidare forskning. 

Dr Vincent Staf’s engagemang i forskningsprojekt i Frankrike och Ryssland ger våra elever möjligheten att ta del av, och involvera sig i den senaste forskningen.

För ECOM innebär våran forskningsavdelning en kvalitetssäkring av undervisningen. Genom att ständigt ta del av den senaste forskningen kan vi säkerställa att programmet håller den höga standarden och kvaliteten. Våra elever drar också fördelen av den unika möjlighet som ges att ta del av forskning, inspireras att bedriva ny forskning samt upptäcka andra kulturer såväl som olika sätt att driva klinik i olika länder.