INTERNATIONELLT

Vår mission

Vi ska tillhandahålla Europa högt kvalificerade osteopater inom anatomi, diagnostisering och behandling.

Våra elever kommer behandla på ett säkert och tryggt sätt och ha en stolthet i sitt yrke. Vi kommer jobba för att varje elev som tar sin examen på ECOM ska förstå Osteopatins potential och storhet och älska det dom gör, med en känna en självsäkerhet och stolthet i att få behandla människor. Osteopati är för alla – det är vår uppgift!

 

Vår vision

Att skapa en extraordinär skola i Ostepatins tecken, med Andrew Taylor Stills framåtanda och själ.

Hans innovativa tänkande har fört Osteopatin in i 2000- talet och med dagens
kännedom inom medicin och forskning ska vi göra Osteopatin till en del av hälsovården i Sverige. I Europa – sida vid sida med IOB- skapa en skola att se upp till och föra Osteopatin framåt över världen.

 

Våra samarbetspartners

En av medgrundarna av ECOM är Dr Vincent Staf, som också grundat IOB, Bordeaux International Osteopathic Medical School in Bordeaux.
IOB grundades 2011 och har sedan dess alltid stävat efter perfektion. Som vår första samarbetspartner, har IOB sedan några år redan etablerat internationella samarbetspartners med välkända universitet. Med stor dedikation till internationell forskning utvecklar IOB vissa specialiseringsområden såsom pediatrik och cranio-mandibular osteopati.
Forskning och klinisk erfarenhet från Osteopater runt om i världen är delaktiga i IOBs utveckling lik väl som undervisning, där ECOM nu inkluderas.

För vår skola är dessa samarbetspartners en fantastisk möjlighet och kvalitetshöjande i vår undervisning.
Att utbyta Osteopatisk erfarenhet och kunskap men andra universitet, och att samarbeta inom forskning är fördelaktigt för inte bara oss, utan för hela den Ostepatiska medicinen.

 

FORSKNINGSAVDELNING

Tack vare vår priviligierade samarbete med vår partner, tar vi också del i deras forskning.

Dr Vincent Staf´s engagemang i forskningsprojekt i Frankrike och Ryssland, ger våra elever möjligheten att ta del av, och involvera sig i den senaste forskningen.

För ECOM betyder dessa samarbeten en stark höjning av kvalitén på undervisningen. Våra elever drar också fördelen av den unika möjlighet som ges att upptäcka andra kulturer såväl som olika sätt att driva klinik i olika länder.